Misi Jabatan

" Melaksanakan Pentadbiran Tanah Dan Pembangunan Jajahan Yang Cekap Serta Meningkatkan Kecekapan Kakitangan Bagi Mencapai Matlamat Organisasi Pejabat Tanah Jeli ".

 Visi Jabatan

" Menjadi Sebuah Organisasi Yang Maju Dalam Pentadbiran Jajahan Menjelang 2020 ".

 Moto SSR

" Berkhidmat Untuk Semua ".

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • TM
 • TM
 • MyID
 • KB
 • Tumpat
 • Bachok
 • GM
 • PM
 • KK
 • PP
 • TM