Sejarah Jajahan

Jajahan Jeli adalah merupakan sebuah jajahan yang terletak di sempadan Perak-Kelantan dan juga bersempadan dengan Selatan Thailand. Jajahan Jeli dahulunya merupakan daerah di dalam Jajahan  Tanah Merah.

    Dari segi kedudukan geografinya, Jajahan Jeli ini adalah bersempadan dengan Daerah Sukhirin, Negara Thailand si sebelah Utara, manakala di sebelah Selatan bersempadan dengan Jajahan Gua Musang, di sebelah Timur pula bersempadan dengan Jajahan Tanah Merah (Jedok dan Ulu Kusial) dan di sebelah Barat bersempadan dengan Daerah Grik, Perak.

    Jeli menjadi jajahan penuh pada 1hb. Januari 1986 dengan adanya Pejabat Tanah dan Jajahan Jeli dan merupakan jajahan yang ke sepuluh di Negeri Kelantan. Pekan Jeli merupakan bandar utama pusat pertumbuhan ekonomi dan menjadi pusat pentadbiran bagi Jajahan Jeli.

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • TM
 • TM
 • MyID
 • KB
 • Tumpat
 • Bachok
 • GM
 • PM
 • KK
 • PP
 • TM