Pejabat Tanah Dan Jajahan Jeli merupakan Pusat Pentadbiran bagi Jajahan Jeli dan dipecahkan kepada 3 Daerah Penggawa yang merangkumi 23 Mukim Penghulu (Ketua Kampung).

Bilangan mukim mengikut daerah dinyatakan seperti dalam Jadual dibawah:-

DAERAH

BIL. MUKIM

BIL. KAMPUNG

JELI

10

10

BATU MELINTANG

5

9

KUALA BALAH

8

7

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • TM
 • TM
 • MyID
 • KB
 • Tumpat
 • Bachok
 • GM
 • PM
 • KK
 • PP
 • TM