Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian PTJJ 2018 Yang Disediakan

Maklumat bilangan transaksi atas talian yang ditawarkan oleh PTJJ dikemaskini secara bulanan.

Bil Perkhidmatan Atas Talian Bulan
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. Sistem e-Aduan  0 0 0 0 0
2. Maklumbalas Web/Emel  1  0 1
3. Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSPIA)
4. Sistem Pendaftaran Miskin Tegar (eTegar)
5. Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian PTJJ 2017 Yang Disediakan

Maklumat bilangan transaksi atas talian yang ditawarkan oleh PTJJ dikemaskini secara bulanan.

Bil Perkhidmatan Atas Talian Bulan
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. Sistem e-Aduan  0  0  0  0 0  1
2. Maklumbalas Web/Emel   1   0   0  1  0 1  1  0 0
3. Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSPIA)  0 0  0  1   1   1
4. Sistem Pendaftaran Miskin Tegar (eTegar)  0  1  0  1  2   2  2
5. Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri  0  1  0 1 1

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Atas Talian PTJJ 2016 Yang Disediakan

Maklumat bilangan transaksi atas talian yang ditawarkan oleh PTJJ dikemaskini secara bulanan.

Bil Perkhidmatan Atas Talian Bulan
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. Sistem e-Aduan  0  0  1 1 2  1
2. Maklumbalas Web   0    0  0  0  0  1 0
3. Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSPIA)  0  0 0 0  0
4. Sistem Pendaftaran Miskin Tegar (eTegar)   3   1 1 2  2 2
5. Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri  1  1  0  1

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • TM
 • TM
 • MyID
 • KB
 • Tumpat
 • Bachok
 • GM
 • PM
 • KK
 • PP
 • TM